Design infographic. in opdracht van Jongens van de Jong

Het FSP is op 1 januari 2015 opgericht als onafhankelijk onderzoeksinstituut voor de provincie Fryslân. Het FSP ontvangt een subsidie van de Provincie Fryslân. In 2017 is de subsidie voor vier jaar toegekend. Het FSP is een stichting met een directeur/bestuurder en een Raad van Toezicht. Daarnaast is er een Adviesraad gevormd van betrokkenen uit de brede Friese maatschappelijke omgeving die het FSP adviseert over de keuzen in de onderzoeksagenda. De agenda wordt waar mogelijk afgestemd met de andere planbureaus, landelijk en in het noorden. Kijk op: fsp.nl