Merkidentiteit, naam, communicatiethema, logo en huisstijl. In opdracht van Stichting Oarsprong en Jongens van de Jong

MODUS is een gezamenlijke onderwijsroute van CBS De Arke en CSG Liudger. De route is gericht op leerlingen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs en klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. De onderwijsroute sluit aan bij het tienerbrein, maakt een later keuzemoment mogelijk en zorgt voor een betere aansluiting tussen het basis- en voortgezet onderwijs.

Binnen de nieuwe onderwijsroute krijgen leerlingen tot 14 jaar een ononderbroken persoonlijke leerroute aangeboden, rekening houdend met het tienerbrein, het niveau, de interesses en kwaliteiten van leerlingen. Bij de leerroute staat het ontdekken wie ze zijn, hoe ze leren en welke bijdrage ze willen en kunnen leveren aan de maatschappij centraal. Er wordt gewerkt vanuit de kernwaarden: bloei, actief, verbindend en lef. Vakken worden vervangen door thema’s, de kinderen hebben geen juf/meester meer maar een coach en elke dag start met een check-in en sport en bewegen.

Aan het begin van het jaar stelt de coach samen met de leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) een persoonlijk leerplan op. In het persoonlijk leerplan staan de leerdoelen van een leerling omschreven, maar ook de manier waarop de leerling de doelen wil behalen.

Beide scholen zijn bezig met het ontwikkelen van een nieuw onderwijsconcept, onderwijsconcepten die veel raakvlakken met elkaar hebben. Door de concepten samen te brengen, kunnen ze nog beter inspelen op individuele behoeftes en leerlingen gelijke kansen geven. Ze willen tieners tot bloei laten komen met hun eigen gekregen talenten en creativiteit.